Verkkokoulutus

Osaamisen kehittäminen on yrityksen kilpailuetu


  • tietoa voidaan jakaa/saada ajasta ja paikasta riippumatta kaikille yhtäaikaisesti
  • koulutuskokonaisuudet voidaan räätälöidä oman yrityksen tarpeiden mukaisesti
  • oppilaille voidaan tehdä itsenäisesti toteutettavia opintokokonaisuuksia ja urapolkuja
  • monimuoto-opetuksessa lähipäivinä keskitytään valmentamiseen, koska teoria on opiskeltu verkossa ennen kurssia
  • osaamissisältöjä voidaan suorittaa omassa tahdissa ja niitä voidaan kerrata
  • koulutus on tasalaatuista ja sitä voidaan päivittää
  • verkkokoulutus säästää kaikkien aikaa ja rahaa

  • Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä yrityksellesi oma räätälöity verkkoakatemia!