Results with the help of a story

TopLine Media offers Oscar-worthy online eLearning experiences. We are trailblazers in building participatory and engaging communication and eLearning content. We walk alongside you, advising and guiding you as needed – together we will find the way to the stars and outstanding results.

Online courses
and eLearning modules

We do not ask what you want to teach but what you want the learner to learn. We can ensure the development of knowledge through creative, participatory and storytelling content. In addition, learning results can easily be measured by various tests. High quality induction materials and personalized study paths and eLearning modules for your personnel will effectively increase the competitiveness of your business.

Guides, manuals, presentations and interactive products

In manuals and presentations, raising and maintaining interest is everything. Whether we are talking about a machine, a process, or a new idea, it can be presented vividly and visually in various different ways. With story-based and engaging solutions and high-quality content production, you are effectively engaging your target audience.

We transform your expertise into a story

With us you don’t need to stress. Just relax and focus on your own expertise. We always start with the goal – what is it you want to achieve with the message or training. What is the reaction or change that the message or training should accomplish? After deciding that, we work together to find the best ways to achieve the desired goals.

Interested?

We can mold even seemingly impossible things into engaging stories. Whether you are planning an extensive eLearning module or a new presentation for your product or service, do get in touch. Let’s find the best way to achieve your goals!

Open the door to the world of interactive storytelling with us!

You're in good hands

Erja Hakkarainen

ceo

“The most important thing is what you want the learner to learn. There are countless options to make it happen. Finding the right tools depends on what the topic is.”

Juha Pihanen

Producer

“Good stories are remembered throughout life, and what you learn from them stay in mind forever. Especially in the Internet age, drama is a competitive asset in education, too.”

Lisää tarinaa aiheesta

Kurkkaa blogiimme, vinkkejä siitä kuinka tehdään hyvä verkkokurssi tai miten tehostat viestiäsi tarinallisin keinoin.

Verkossa kouluttaminen on halpompaa, ja tavallisesti myös kustannustehokkaampaa kuin perinteinen perehdytys. Verkkokoulutus takaa myös koulutuksen yhdenmukaisuuden ja tasaisen laadun.

Lue lisää

Koulutuksen sisällön tärkeyttä ei voi kiistää, mutta perehdytyksen tehokkuuteen vaikuttaa myös monet muutkin asiat. Esimerkiksi visuallinen kiinnostavuus, jaksotus ja positiivisten triggereiden sisällyttäminen kokonaisuuteen ovat tärkeitä asioita suunnitella.

Lue lisää

Viihtyvyyden ja joukkoon kuulumisen tunnetta voidaan lisätä työpaikkakulttuurin ja -käyttäytymisen lisäksi erilaisilla kannustinjärjestelmillä. Kannustinjärjestelmiä on monenlaisia, ja niitä voi luoda sekä henkilöstön että asiakkaiden sitouttamiseen.

Lue lisää

Tärkeimpiä asioita miettiä, ovat koulutuksen tavoitteet ja kuinka laajoja ne ovat. Lisäksi on hyvä tietää erilaisten kohderyhmien tarpeet ja valmiudet oppimiseen.

Lue lisää

Tarinankerronta on paitsi tutkitun tehokasta, myös valtavan hauskaa. Nykyään kaikilla menestyvillä firmoilla on tarina, se on oleellinen osa brändityötä. Verkkokoulutuksessa teknologioiden kehitys on tuonut tarinankerronnan mahdollisuudet nyt firman kuin firman ulottuville.

Lue lisää

Our partners

Read what our customers say about us here.

Interested?

Contact us!

Close Menu