Verkkokoulutus

Osaamisen kehittäminen on tänä päivänä yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailueduista. Verkkokoulutukset ovat kustannustehokas keino jakaa tietoa ja kouluttaa henkilöstöä tai yrityksen omia asiakkaita ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkkokoulutuksen etuja ovat:

  • Tietoa voidaan jakaa/saada ajasta ja paikasta riippumatta kaikille yhtäaikaisesti
  • Koulutuskokonaisuudet voidaan räätälöidä oman yrityksen tarpeiden mukaisesti
  • Oppilaille voidaan tehdä itsenäisesti toteutettavia opintokokonaisuuksia ja urapolkuja
  • Opiskelun tulokset on helposti todennettavissa ja mitattavissa
  • Monimuoto-opetuksessa lähipäivinä voidaan keskittyä caseihin ja valmentamiseen, koska teoria on opiskeltu jo verkossa ennen kurssia
  • oppimiskokonaisuuksia voidaan suorittaa omassa tahdissa ja niitä voidaan kerrata koska tahansa
  • Koulutus on tasalaatuista, kaikki saavat opetuksen samassa muodossa
  • Koulutusta tai sen osia voidaan päivittää helposti
  • Verkkokoulutus säästää kaikkien aikaa ja rahaa

Miten varmistat oppimisen?

Tilaa ilmainen linkki esitykseen, jossa käydään läpi verkkokoulutuksen rakentamisen vinkkejä ja kerrotaan erilaisista viestinnän keinoista, joita voit hyödyntää rakentaessasi verkkokurssia.

Suunnitellaan yhdessä
yrityksellesi oma räätälöity
verkkoakatemia!