Verkkokurssit ja oppimis-
kokonaisuudet

Älä jätä yrityksesi koulutuksia tai uusien työntekijöiden perehdytystä pitämättä. Me autamme Sinua viemään ne nopeasti verkkoon 100 % tyytyväisyystakuulla.

Me autamme Sinua kädestä pitäen läpi koko tuotannon. Asiakkaat pitävät meitä idearikkaana ja laadukkaana kumppanina eikä hintakaan päätä huimaa.

Marjatilan perehdytysopas IPadillä, virtuaalinen koulutus

Verkossa
joustavammin!

Jokainen oppija on tiedoiltaan ja taidoltaan erilainen. Lisäksi jokainen oppii eri tavalla ja vauhdilla. Verkkokoulutus mahdollistaa kustannustehokkaasti sen, että jokainen voi opiskella omaan tahtiinsa ja omilla ehdoillaan – ajasta ja paikasta riippumatta. Opetus on varmasti tasalaatuista, sisältö on kaikille sama. Erilaiset testit ja tehtävät puolestaan varmistavat sen, että jokainen saavuttaa halutun osaamisen tason.

Verkkokoulutus soveltuu erityisesti perehdyttämiseen, uusien standardien ja käytäntöjen opettamiseen, asentajien ja alihankkijoiden koulutukseen, laadunvarmistamiseen jne. Verkkokoulutus sopii yrityksille, joilla on omia sertifikaatteja testeineen tai esimerkiksi yrityksille, joissa perehdytys on monen henkilön vastuulla. 

Verkkokoulutuksen yksittäiset sisällöt on helposti päivitettävissä vastaamaan jatkuvasti muuttuvia koulutustarpeita. Monimuotokoulutuksen osana verkkokoulutus puolestaan mahdollistaa kouluttajan toimimisen valmentajana, koska teoriat on opiskeltu jo verkossa ennen lähipäiviä. 

Oppimisen
ei tarvitse olla tylsää!

Parhaimmillaan verkkokoulutus on hyvin käsikirjoitettu, mukaansa tempaava monimediainen oppimiskokonaisuus. Se ei siis enää tarkoita pelkkää Youtubeen vietyä videoluentoa. 

Meillä oppija on keskellä tarinaa, koska tarinapohjainen oppiminen pysyy paremmin mielessä. Asiat on pilkottu helposti omaksuttaviksi palasiksi mukaansa tempaavan juonen ympärille.

Oppimiskokonaisuus voi olla perinteinen, lineaarinen, jossa opintopolku on kaikille sama. Mutta se voi olla myös yksilöllinen, monijuoninen ja vuorovaikutteinen verkkokurssi, jossa oppija suunnistaa omien valintojensa, vahvuuksiensa ja heikkouksiensa mukaan. Erilliset elementit rikastavat oppimiselämystä. Tehtävät ja testit varmistavat, että asiat on sisäistetty.

Katso, miten varmistat
oppimisen verkossa

Kiinnostuitko?

ota yhteyttä!